ChildUP Sosyal Etki Maratonu

ICHILD & UNICEF - ChildUP Sosyal Etki Maratonu Bilgi NotuDünyamız; iklim değişikliği, hızlı kentleşme, kaynak kıtlığı, teknolojik dönüşüm ve oranları artan eşitsizlik gibi sorunlardan etkilenmektedir. Bu zorluklar; küresel, ulusal ve yerel düzeylerde görülmektedir. Şirketler, hükümetler ve kurumlar bu zorluklara yönelik yenilikçi çözümler geliştirmek durumunda kalmakta ve zorluk yaratan bu alanlarda çalışacak gerekli beceri ve tutumlara sahip kişileri aramaktadır. Gençleri, bu zorlukların üstesinden gelmek için kendi yaşamlarında ve toplumlarında yenilikçi çözümler yaratma ve uygulama becerisi ve anlayışıyla güçlendirmek bizim sorumluluğumuzdur. Sosyal inovasyon becerileri, gençlerin toplumları için değişim yaratması ve çözümler geliştirmesine yardımcı olma konusunda önemli bir rol oynamaktadır.

Bireylere sosyal inovasyon becerilerinin kazandırılması; kontrol duygusunu kazanmaları, öz saygılarını arttırmaları ve genel olarak gelecekleri için daha iyi hazırlanmaları konusunda onlara donanım sağlayacaktır. Ayrıca, sosyal inovasyon, baskı yaratan sosyal sorunları çözüme kavuşturmak için muazzam bir fırsat sunmaktadır.

ICHILD olarak, ChildUP Sosyal Etki Maratonu’nda gençlerin zorlukların ve engellerin üstesinden gelebilmeleri için dayanıklılık ve girişimcilik bakış açısını kazanmasına yardımcı olmayı hedefledik. Süreç aynı zamanda gençlerin daha geniş bir bağlama kendilerini yerleştirmelerine ve aktif vatandaşlar olarak rollerini anlamalarına da yardımcı olmaktadır.

Gençlerin istihdam edilebilirlik becerilerini, özellikle de takım kurma ve proje yönetimi becerilerini kazanmalarına destek olmayı hedeflediğimiz Sosyal Etki Maratonu’na 15 - 18 yaş grubundaki tüm bireyler davetlidir.

Başvuru Koşulları

-En az 2, en fazla 4 kişilik bir ekip oluşturmak,
-15-18 yaş grubu arasında olmak,
-ChildUP Sosyal Etki Maratonu’na tam katılım sağlayacak olmak (Lütfen devamlılık sağlayamayacaksanız başka ekiplere ve katılımcılara fırsat veriniz.),
-Sosyal İnovasyon ve Sosyal Girişimcilik konularında ilgili olmak,
-Tespit edilen sosyal soruna karşı, yenilikçi çözümler üretebilmek.

ChildUP Sosyal Etki Maratonu Başvuru Süreci ve Genel Takvimi

30 Mart 2021, 12.00 Başvuruların açılması
05 Nisan 2021, 17.00 Başvuruların sonlandırılması
06 - 08 Nisan 2021 Başvuruların değerlendirilmesi
09 Nisan 2021 Başvuruların sonuçlandırılması ve ekiplerin bilgilendirilmesi
10 Nisan 2021 Maraton başlangıcı
30 Mayıs 2021 Maratonun tamamlanması
04 Haziran 2021 Online ChildUP Sosyal Etki Konferansı

ChildUP Sosyal Etki Maratonu Takvimi

10 Nisan 2021, Cumartesi 1. Sosyal İnovasyon Atölyesi
11 Nisan 2021 , Pazar 1. Mentör Buluşması

17 Nisan 2021, Cumartesi 2. Sosyal İnovasyon Atölyesi
18 Nisan 2021 , Pazar 2. Mentör Buluşması

24 Nisan 2021, Cumartesi 3. Sosyal İnovasyon Atölyesi
25 Nisan 2021, Pazar 3. Mentör Buluşması

01 Mayıs 2021, Cumartesi 4. Sosyal İnovasyon Atölyesi
02 Mayıs 2021, Pazar 4. Mentör Buluşması

08 Mayıs 2021, Cumartesi 5. Sosyal İnovasyon Atölyesi
09 Mayıs 2021, Pazar 5. Mentör Buluşması

15 Mayıs 2021, Cumartesi 6. Sosyal İnovasyon Atölyesi
16 Mayıs 2021, Pazar 6. Mentör Buluşması

22 Mayıs 2021, Cumartesi 7. Mentör Buluşması
23 Mayıs 2021, Pazar 7. Mentör Buluşması

29 Mayıs 2021, Cumartesi 8. Mentör Buluşması
30 Mayıs 2021, Pazar 8. Mentör Buluşması

4 Haziran 2021, Cuma Online ChildUP Sosyal Etki Konferansı