Hakkımızda

IChild

Dünyadaki çocukların hayatlarını değiştirmek için kuruldu.

Ulusal ve Uluslararası Çocuk Hakları mevzuatları içerikleri doğrultusunda çocuk hakları alanını ön planda tutarak; çocuk katılımı, sosyal içerme, beslenme, teknoloji, sağlık, eğitim, hak temelli çalışmalar, toplum, kültür, kalkınma, dezavantajlı gruplar, spor, bilim, tarih, değerler eğitimi ve sürdürülebilirlik alanlarında faaliyet gösteren bir dernektir.
  • Misyon
  • Vizyon
  • Galeri
Misyonumuz;
  • Çeşitli projeler,
  • Etkinlikler ile
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde

bütün çocuklara haklarını öğretirken aynı zamanda bu hakların koruyuculuğu ile savunuculuğunu yapmaktır.
Vizyonumuz; bütün çocuklara
  • Sahip oldukları hakları öğreterek,
  • Hakların koruyuculuğunu ve savunuculuğunu yapmak,
  • Çocuklar için daha yaşanılabilir bir dünyanın

mücadelesini vermektir.
Yaptığımız çalışmalar, gittiğimiz ziyaretler için;