Gençlik Danışma Kurulu

Gençlik Danışma Kurulu

ICHILD Gençlik Danışma Kurulu, 15 - 18 yaş grubundaki gönüllü gençlerden oluşan, Küresel Amaçlar'ın 10. maddesi olan "Eşitsizliklerin Azaltılması" hedefini destekleyen bir gençlik kuruludur. ICHILD Gençlik Danışma Kurulu'nda yer alan gönüllü gençler, oy birliği ile karar verdikleri temalar hakkında yıllık faaliyetler/kampanyalar/etkinlikler ve daha fazlasını hayata geçirmek için çalışmalar yürütürler. ICHILD Gençlik Danışma Kurulu, her yıl yeniden başvuruya çıkacaktır ve gençlik kuruluna dahil olan gönüllü gençler birer yıl süre ile faaliyet göstermeye devam edeceklerdir. Bir yılın sonunda akrandan akrana mentorlük sistemi geliştirilerek Gençlik Danışma Kurulu'nın yıllar içerisinde sürdürülebilirliği sağlanacaktır. Bu yöntemin izleme ve geri bildirim mekanizmalarını da güçlendirmesi beklenmektedir. ICHILD, yürüttüğü bütün çalışmalarında çocuğun/gençlerin yüksek yararını gözetir ve çocukların/gençlerin katılım haklarını ön planda tutar. Çocukları ve gençleri ilgilendiren her konuda onların görüşlerinin alınmasını ve çocukların/gençlerin karar alma süreçlerine dahil edilmesini savunan ICHILD; bu amaç doğrultusunda Gençlik Danışma Kurulu'nun tüm çalışmalarını ve çıktılarını, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, özel kurumlar, ulusal ve uluslararası örgütler, sivil toplum kuruluşları ve bireyler ile paylaşmaktan mutluluk ve onur duyacaktır. ICHILD, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olarak, gençlerle olan etkileşimini sürdürmeye, onların düşüncelerini ve isteklerini, ortak bir şekilde aldıkları kararları sosyal medyada ve ilgili yerlerde temsil etmeye, savunmaya & aktarmaya ve 2019 senesinde “Geleceği yetiştir!” sloganı ile çıktığı bu yolu, çocuklarla ve gençlerle birlikte anlamlı kılmaya devam edecektir.
  • Yaş Aralığı: 15-18 Yaş
  • Katılımcı Sayısı: 16