Barış ve Diyalog Atölyesi

Barış ve Diyalog Atölyesi

"Barış eğitiminin hedefi, bireyleri çatışmaları yaratıcı, yapıcı ve barışçıl şekillerde çözecek becerilerle donatmaktır." Barış eğitimi, bireylerin farkındalığını ve becerilerini artırarak, kalabalık grupları barışçıl topluluklara dönüştürmeyi amaçlar. Bu, bireyin sorunlarına yapıcı çözümler bulmasına yardımcı olarak sağlanır. Asıl hedef toplum da olsa, değişim önce bireyde başlar. "Barış ve Diyalog Atölyesi" ile birlikte temel amacımız, bireyin barış kavramını, hayatına ve barışçıl ilişkiler aracılığıyla topluma kazandırmasını sağlamaktır. Barış ve Diyalog Atölye’miz, uzun soluklu bir atölyedir. Atölye, katılımcılarla birlikte sürdürülebilir bir takvim içerisinde gerçekleşir. Atölye içeriklerinin ve tartışmalarının anlaşılabilirliği & sindirilebilirliği açısından belirlenen süre ve konu başlıkları oldukça önemlidir. “Barış, savaşın yokluğu anlamına gelmez. O bir erdem, bir ruh hali, bir iyilik, itimat duygusudur.” 16 - 18 yaş grubundaki katılımcılarla birlikte, “Barış Nedir? Diyalog Nedir? Barışı Engelleyen Unsurlar Nelerdir? Çatışma Nedir? Çatışma Çözme Yöntemlerimiz Nelerdir?” Gibi sorulara cevaplar aranmaktadır. Atölyelerin tamamında kolektif bir öğrenme alanının oluşturulmasına titizle gayret edilmektedir.

  • Yaş Aralığı: 16-18 Yaş
  • Katılımcı Sayısı: 22 Çocuk